19 jan 2012 13:00

Tentoonstelling "Les Misérables 1862-2012" in LIBRARIUM Koninklijke Bibliotheek

Naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de publicatie van Les Misérables in Brussel, stelt LIBRARIUM, het museum in de Koninklijke Bibliotheek dat gewijd is aan de geschiedenis van het boek en geschriften, van 20 januari tot 15 april 2012 een aantal uitzonderlijke documenten tentoon in verband met de beroemde Franse auteur Victor Hugo en zijn roman in het bijzonder.

Op 30 maart 1862, vier dagen na de Parijse publicatie, publiceerde Victor Hugo, in die tijd in ballingschap in België, Les Misérables bij de uitgevers Albert Lacroix en Hippolyte Verboeckhoven in Brussel. Dankzij de publiciteit, de uitgekozen fragmenten die in kranten verschenen en de lovende kritieken waren alle uitgaven op 10 april al uitgeput. In die tijd was Victor Hugo de schrijver die het meeste succes had bij het volk en het publiek kon niet wachten om zijn laatste roman te lezen die al snel razend populair werd.
Het succes maakte van Lacroix en Verboeckhoven de succesvolste uitgevers van hun tijd en beloonde hun durf en vindingrijkheid, die ze echter koppelden aan een flinke dosis ondernemersgeest.

Om het succes van Les Misérables te vieren, organiseerden Lacroix en Verboeckhoven op 16 september 1862 een banket voor 80 genodigden die behoorden tot de intellectuele elite en tot de binnen- en buitenlandse pers. Het banket liet toe om in het openbaar een schitterende hulde te brengen aan Victor Hugo en aan zijn werk, maar ook om er vernieuwende ideeën te verspreiden die eigen waren aan het vrijdenken en de democratisering van de samenleving, en om aldus hun uitgeverij te associëren met het succes van Les Misérables.

Gesterkt door dit succes publiceerden de uitgevers nog ander werk van Victor Hugo zoals William Shakespeare (1864), Les chansons des rues et des bois (1865), Les Travailleurs de la mer (1866), maar ook Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie (1863) van Adèle Hugo. Lacroix publiceerde ook La légende d’Uylenspiegel van De Coster, Les Chants de Maldoror van Lautréamont en hij werd ook de eerste uitgever van Zola.

Naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de publicatie van Les Misérables in Brussel, stelt LIBRARIUM, het museum in de Koninklijke Bibliotheek dat gewijd is aan de geschiedenis van het boek en geschriften, een aantal uitzonderlijke documenten tentoon in verband met deze beroemde Franse auteur en de roman in het bijzonder. De originele uitgave van Les Misérables, foto’s en autografische brieven van Victor Hugo, uitgaven met correcties van de auteur zelf, karikaturen en persartikels uit die tijd wijzen u op het belang van deze publicatie, en laten u de ballingschap van Victor Hugo in Brussel opnieuw beleven.

Praktische informatie


Les Misérables 1862-2012
LIBRARIUM, Koninklijke Bibliotheek van België / Keizerslaan 2 – Kunstberg / 1000 Brussel
+32 (0)2/519.53.11 / librarium@kbr.be / www.kbr.be

GRATIS TOEGANG

Openingstijden
Van 20 januari tot 15 april 2012
Open van maandag tot zaterdag van 9 tot 17 uur

Rondleidingen
Rondleidingen met gids na reservatie: serveduc@kbr.be