29 mrt 2019 17:03

Terminologische wijzigingen als gevolg van de hervorming van de gerechtelijke kantons

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verscheidene reglementaire bepalingen wijzigt om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons.

Het ontwerp zorgt voor terminologische wijzigingen in de volgende koninklijke besluiten:

  • het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen
  • de koninklijke besluiten tot vaststelling van de zaakverdelingsreglementen van de rechtbanken van eerste aanleg te Luik en Antwerpen en van de ondernemingsrechtbank te Luik

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.