21 mei 2015 15:37

Terminologische wijzigingen in het kader van de modernisering van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen en verscheidene andere wettelijke bepalingen.

In het kader van de modernisering van de FOD Financiën, die een nieuwe organisatiestructuur heeft vastgelegd, en de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A, past het huidige wetsontwerp de titels en graden in de fiscale wetboeken en diverse wettelijke bepalingen aan.

Het voorontwerp wordt ter advies aan de Raad van State overgemaakt.