23 dec 2004 16:00

Terugbetaling leefloon

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat aan de OCMW's voorschotten op de bedragen toekent die door de Staat verschuldigd zijn als terugbetaling van het leefloon.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat aan de OCMW's voorschotten op de bedragen toekent die door de Staat verschuldigd zijn als terugbetaling van het leefloon.

Een aantal wetswijzigingen, namelijk de vereenvoudiging van de categorie├źn van personen die recht hebben op het leefloon (*) en het koninklijk besluit dat op de wet van toepassing is (**), worden van kracht op 1 januari 2005. De OCMW's en POD Maatschappelijke Integratie dienen echter nog hun informaticaprogramma's aan de wijzigingen aan te passen. Dat kan enkele maanden in beslag nemen en vertragingen bij de uitbetaling van de leeflonen met zich meebrengen. Opdat de OCMW's de leeflonen toch kunnen betalen, kent het ontwerp een voorschot van de schatkist aan de OCMW's toe. Het gaat om een eenmalig voorschot dat is berekend op de bedragen die de Staat voor de eerste zes maanden van 2003 aanvaardde. De staat kende dergelijk voorschot al in vorige jaren toe. (*) wet van 17 juli 2004. (**) Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Staatsblad van 13 december 2004.