13 mrt 2014 15:29

Testen van menselijk lichaamsmateriaal bestemd voor geneeskundige toepassing op de mens of wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal aanpassingen aanbrengt aan de wetgeving om de productie-instellingen toe te laten het menselijk lichaamsmateriaal te (laten) testen. 

De wet van 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid gaf toelating aan de productie-instellingen om zelf het verkregen menselijk lichaamsmateriaal, dat bestemd is voor geneeskundige toepassing op de mens of wetenschappelijk onderzoek, te testen. Voorheen was deze handeling voorbehouden aan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal. 

Het ontwerp dat vandaag wordt goedgekeurd voert deze bepaling uit, mits een aantal kleine aanpassingen aan twee koninklijke besluiten. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen