12 feb 2010 10:47

Tewerkstelling

Projecten voor aanwerving in dagverzorgingscentra in het kader van het generatiepact

Projecten voor aanwerving in dagverzorgingscentra in het kader van het generatiepact

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet het project goedgekeurd dat de paritaire Commissie 330 heeft ingediend in het kader van het generatiepact. 

De maatregel geeft de werkgevers uit de non-profitsector de mogelijkheid om jongeren aan te werven van wie een deel van het loon door het globale beheer van de sociale zekerheid wordt betaald. 

Het project dat de Commissie 330 heeft ingediend, betreft de tewerkstelling van 134 jongeren (VTE) voor het vervoer van en naar de instellingen van de federale gezondheidssector. Het project besteedt aandacht aan de zeer laag geschoolde jongeren en biedt ook een opleiding aan, zodat ze meer kansen hebben om zich op de arbeidsmarkt in te schakelen. 

Met dit project draagt de regering concreet bij tot de toename van tewerkstelling in tijden van crisis en in de gezondheidssector die er nood aan heeft.