29 apr 2011 14:08

Tewerkstelling

Aanvraag van UZ-Gent voor de toepassing van onderbreking beroepsloopbaan

Aanvraag van UZ-Gent voor de toepassing van onderbreking beroepsloopbaan

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet om de aanpassing van de onderbreking van de beroepsloopbaan voor het personeel van het UZ-Gent goed te keuren. Het UZ Gent wenst de leeftijdgrens van het kind dat recht geeft op ouderschapsverlof van zes naar twaalf op te trekken.

Het is de ministerraad die de toepassing van het betrokken artikel 3 van het kb van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, moet goedkeuren.