08 nov 2002 16:00

Tewerkstelling van personen van vreemde nationaliteit

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad negen ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de tewerkstellingsmaatregelen voor personen van vreemde nationaliteit.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad negen ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de tewerkstellingsmaatregelen voor personen van vreemde nationaliteit.

Het gaat om personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd, die omwille van hun nationaliteit geen aanspraak kunnen maken op het recht op maatschappelijke integratie en geen financiële maatschappelijke hulp kunnen ontvangen. Deze maatregelen bestonden reeds maar werden aangepast omwille van de invoering van de nieuwe leefloonwet op 1 oktober 2002.