12 jul 2019 18:09

Tijdelijk behoud van de huidige leden van de Raad van burgemeesters

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een overgangsmaatregel voorziet die de huidige leden van de Raad van burgemeesters toelaat te blijven zetelen tot de nieuwe regering hun vernieuwing of hun opvolging regelt.

De aanwijzingsperiode van de leden van de Raad van burgemeesters geldt voor drie jaar. Het mandaat van de huidige leden van de Raad zal op 3 augustus 2019 vervallen. Het advies van de Raad van burgemeesters is echter een noodzakelijke voorwaarde voor de verplichte aanneming van reglementaire teksten in verband met de lokale politie voor het einde van het jaar. Het ontwerp zorgt er dus voor dat de huidige leden hun functie behouden tot de toekomstige regering effectief zorgt voor hun vervanging of de vernieuwing van hun mandaat.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot aanwijzing van de leden van de Raad van burgemeesters