10 mrt 2023 12:21

Tijdelijk verbod op het gebruik van TikTok op diensttoestellen federale overheid

Op basis van een analyse door de Staatsveiligheid (VSSE) en een advies van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), heeft de Nationale Veiligheidsraad op 10 maart een tijdelijk verbod ingesteld op de installatie van de TikTok opplicatie op diensttoestellen van het federale overheidspersoneel.

Zowel de VSSE als het CCB waarschuwen voor het feit dat TikTok een grote hoeveelheid gegevens verzamelt van de gebruikers, vaak zonder dat deze het beseffen. Daarenboven kan TikTok via de algoritmes de informatiestroom en de inhoud manipuleren. Tot slot verplicht de Chinese wetgeving TikTok om medewerking te verlenen aan de Chinese inlichtingendiensten.

Daarom hebben verschillende landen de afgelopen weken een verbod ingesteld over het gebruik van de TikTok applicatie op de diensttoestellen van het overheidspersoneel. Recent verboden ook de instellingen van de Europese Unie hun medewerkers om de TikTok applicatie te installeren op diensttoestellen.

Het verbod geldt voor alle toestellen waarvan de aankoop, het abonnement of het gebruik gedeeltelijk of helemaal worden betaald door de federale overheid. Het verbod geldt voor zes maanden en wordt vervolgens geëvalueerd.

Voor de persoonlijke toestellen die door het overheidspersoneel worden gebruikt voor professionele doeleinden, geldt geen verbod, maar wel de aanbeveling om de TikTok applicatie niet te installeren.

De Nationale Veiligheidsraad roept de regionale, provinciale en lokale overheden op om een gelijkaardig verbod in te stellen. Ook de privésector wordt opgeroepen om waakzaam te zijn voor de risico’s van het gebruik van de TikTok applicatie.

De Nationale Veiligheidsraad vraagt de Gegevensbeschermingsautoriteit om het privacybeleid van TikTok te onderzoeken.

De Eerste Minister en de Minister voor Ambetnarenzaken zullen volgende week een richtlijn aan de ministerraad voorleggen om dit verbod in de federale overheid door te voeren.

Alexander De Croo, Premier ministre et Président du Conseil national de Sécurité:

"We bevinden ons in een nieuwe geopolitieke context waarin beïnvloeding en bespieding tussen Staten zich verplaatsen naar de digitale wereld. We mogen niet naïef zijn: TikTok is een Chinees bedrijf dat vandaag verplicht is om samen te werken met de Chinese inlichtingendiensten. Dat is de realiteit. Daarom ligt het voor de hand om het gebruik van TikTiok op de toestellen van de federale overheid te verbieden. Deze beslissing wordt genomen in overleg met de Staatsveiligheid en het Centrum voor Cybersecurity België. De veiligheid van onze informatie primeert."