31 jan 2020 14:18

Tijdelijke terbeschikkingstelling van een school in afwachting van de bouw van een vijfde Europese School

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Sophie Wilmès en minister van Europese Zaken belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met de terbeschikkingstelling van een tijdelijke Europese School in afwachting van de bouw van een definitieve vijfde Europese School.

België heeft zich ten aanzien van de Europese Commissie verbonden tot de realisatie van Europese Scholen op het Belgische grondgebied. Als antwoord op het toenemende aantal leerlingen, en in afwachting van een vijfde Europese school voor 2500 leerlingen, geeft de ministerraad groen licht voor:

  • het uitschrijven van een DesignBuild & Maintenance (DBM)-opdracht voor de realisatie van een tijdelijke opvang voor 1500 leerlingen op het terrein van de voormalige site van de NAVO
  • de oprichting van een werkgroep om de toekomstige behoeften van de Europese Scholen te evalueren en om de evolutie op te volgen van het aantal leerlingen in elke Europese School