19 dec 2013 18:49

Tijdelijke toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd zodat de Nationale Bank van België (NBB) en bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen een tijdelijke toegang hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen.

De bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen zijn voortaan namelijk verplicht om de identiteit en de nummers van hun rekeningen en contracten kenbaar te maken bij het centraal aanspreekpunt dat door de Nationale Bank gehouden wordt. Om hun administratieve last te verlichten, geeft het ontwerp hun de toestemming om het rijksregisternummer dat ze reeds in hun bestanden onder de vorm van een gestructureerd numeriek gegeven zouden hebben geregistreerd in het kader van een andere wetgeving (antiwitwas, slapende rekeningen, ...) te hergebruiken. Voor de cliënten voor wie ze nog niet over dit nummer beschikken, hebben ze tot en met 31 december 2014 tijdelijk toegang tot de informatie van het Rijksregister.

Het ontwerp is voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit waarbij de Nationale Bank van België en de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen bedoeld in artikel 322 van het Wetboek van de onkomstenbelastingen (1992), gemachtigd worden tijdelijk tegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen