22 nov 2019 16:21

Tijdelijke verplaatsing van de zetel van de afdeling Roeselare van de arbeidsrechtbank van Gent naar Kortrijk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de zetel van de afdeling Roeselare van de arbeidsrechtbank van Gent tijdelijk naar Kortrijk verplaatst.

De behoeften van de dienst die het rechtvaardigen om de zetel van de afdeling Roeselare van de arbeidsrechtbank van Gent tijdelijk te verplaatsen naar de afdeling Kortrijk, komen vooral neer op de lage bezetting van de griffie (een griffier en een deeltijdse assistent) en de beperkte werklast van de afdeling. Er zijn geen plaatsvervangende rechters en evenmin eigen rechters in sociale zaken. Er werden reeds maatregelen genomen om de situatie te verhelpen. Zo werden de openingsuren van de griffie gereduceerd en werd het aantal zittingen zoveel mogelijk gerationaliseerd. Deze maatregelen lijken nu echter niet meer te volstaan om nog een volwaardige werking van de afdeling Roeselare te verzekeren.

Een verplaatsing van de zetel naar de afdeling Kortrijk lijkt logisch, gelet op de directe link tussen beide afdelingen. Beide afdelingen gebruiken namelijk al dezelfde algemene rol, het arbeidsauditoraat volgt de dossiers voor de afdeling Roeselare reeds op vanuit Kortrijk en de afdeling Kortrijk behandelt al sinds 2013 de collectieve schuldenregelingen van de afdeling Roeselare.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.