13 dec 2013 19:04

Toegang tot de beelden van bewakingscamera's in niet-besloten plaatsen

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de categorieën van personen aanduidt die bevoegd zijn om in real time de beelden te bekijken van bewakingscamera's in niet-besloten plaatsen. Het ontwerp bepaalt tevens de voorwaarden waaraan deze personen moeten voldoen. 

Zie persbericht in bijlage.