14 mrt 2003 16:00

Toegang tot het Rijksregister

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed, waarbij aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed, waarbij aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft over beide ontwerpen van koninklijk besluit een gunstig advies uitgebracht.