19 sep 2003 19:00

Toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en aan de "Université Catholique de Louvain " (UCL) mededeling van bepaalde informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van een longitudinaal onderzoek naar de politieke houdingen en het kiesgedrag in België, getiteld " Vierde golf van het nationaal verkiezingsonderzoek ".

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en aan de "Université Catholique de Louvain " (UCL) mededeling van bepaalde informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van een longitudinaal onderzoek naar de politieke houdingen en het kiesgedrag in België, getiteld " Vierde golf van het nationaal verkiezingsonderzoek ".

Het onderzoek omvat de verzameling van informatiegegevens over de politieke houdingen en gedragingen bij de verkiezingen van 18 mei 2003 en later, bij de verkiezingen van 2007, bij ongeveer 4.000 kiezers. Bovendien zal een nieuwe steekproef van 10.500 kiezers getrokken worden om de representativiteit van het onderzoek te waarborgen. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft een gunstig advies uitgebracht.