17 feb 2023 18:35

Toegang van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten tot de Algemene Nationale Gegevensbank

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verdere bepalingen vastlegt omtrent de rechtstreekse toegang van inlichtingen- en veiligheidsdiensten tot de Algemene Nationale Gegevensbank.

In 2019 werd de wet op het politieambt gewijzigd om de toegang tot de ANG voor inlichtingendiensten mogelijk te maken. Het ontwerp van koninklijk besluit zorgt nu voor een verdere uitvoering van dit besluit. Concreet worden de categorieën van persoonsgegevens die toegankelijk zullen zijn voor de inlichtingendiensten en de wijze van toegang vastgelegd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Controleorgaan op de politionele informatie voor de politiediensten, het Comité I voor de inlichtingendiensten, het College van procureurs-generaal en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten tot de persoonsgegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de Wet op het politieambt