04 apr 2003 17:00

Toegang van de Kansspelcommissie tot het Rijksregister van de natuurlijke personen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarbij aan de Kansspelcommissie toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend alsook machtiging om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarbij aan de Kansspelcommissie toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend alsook machtiging om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

Deze toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt door de Commissie aangevraagd om de vergunningsaanvragen te coderen en te onderzoeken. Dit ontwerp wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd.