07 feb 2003 16:00

Toegang van de MIVB tot het Rijksregister

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het identificatienummer ervan te gebruiken, teneinde de kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en de leeftijd van 6 jaar overschreden hebben en de kinderen van kroostrijke gezinnen die een vervoersbewijs genieten, op te sporen.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het identificatienummer ervan te gebruiken, teneinde de kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en de leeftijd van 6 jaar overschreden hebben en de kinderen van kroostrijke gezinnen die een vervoersbewijs genieten, op te sporen.

Ter herinnering: op 21 maart 2001 heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het gratis openbaar vervoer ingevoerd, vanaf 1 september 2001, voor de kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en de leeftijd van 6 jaar overschreden hebben, evenals een voorkeurtarief voor de kinderen van kroostrijke gezinnen, voor zover deze kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Om deze personen vlug te identificeren en hen aldus snel hun vervoersbewijs te kunnen afleveren, wenst de directie Cli├źntenstrategie van de MIVB toegang te hebben tot bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer van dit register te gebruiken. Het ontwerp van besluit wordt zodanig opgesteld dat de bescherming van de levenssfeer van de personen op wie de informatiegegevens van het Rijksregister betrekking hebben, gewaarborgd wordt. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft over dit ontwerp van besluit een gunstig advies uitgebracht.