08 dec 2023 19:58

Toekenning maaltijdcheques voor het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (VSSE) mogelijk maakt.

Vanaf 1 januari 2024 worden maaltijdcheques ter waarde van 6 euro toegekend aan de personeelsleden van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.

Het ontwerp wordt na de syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.