08 nov 2019 20:28

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Justitie: vijf dossiers (reiniging en schoonmaak van het gerechtsgebouw in Antwerpen, aanpassing van de ramingsstaat van DG Rechterlijke Organisatie, software depositolimiet van 500 euro per week voor kansspelen en weddenschappen, werklastmeting eProseed en werklastmeting-omgeving)
 • Ontwikkelingssamenwerking: verplichte bijdrage aan de International Labour Organisation (ILO)
 • Buitenlandse Zaken:
  • drie bijdragen, zes overheidsopdrachten en twee provisionele kredieten
  • twee bijdragen, twee toelagen en drie dossiers
  • drie bijdragen (MLA initiative, Open skies (OVSE) en CFE (OVSE)) en één overheidsopdracht (parket voor de ontvangstsalons van residentie Parijs)
 • Defensie: 19 overheidsopdrachten voor de werking van Defensie en een lijst met drie aanpassingen aan bestaande provisionele visa
 • Volksgezondheid: drie dossiers (toelage vzw NUBEL, bijdrage Wereldorganisatie voor de dierengezondheid (vroeger OIE) en toelage 2019 voor dringende geneeskundige hulpverlening)
 • Asiel en Migratie:
  • programma European Liaison Officers (EURLO) en toekenning van een bijkomende subsidiëring aan de Poolse grenspolitie, de Finse politie en de Estse politie
  • een onderhoudscontract vingerafdruksysteem voor de Dienst voor vreemdelingenzaken
 • Energie: labotesten in het kader van het markttoezicht op de veiligheid en conformiteit van elektrische toestellen
 • Mobiliteit: drie dossiers (onderhoud van de CA-GEN-licenties, terbeschikkingstelling van junior Java ontwikkelaars en vernieuwing van de beveiligingscamera's van het City Atrium)
 • Ambtenarenzaken:
  • detachering Egov van een Windows System Admin voor DG Interne Ondersteunende Dienst van de FOD BOSA
  • aankoop van schermen voor pc, van interactieve digitale schermen, van visualiseringschermen, van diverse toebehoren voor pc en van verbruiksartikelen voor informatica voor DG Federale Accountant en Procurement van de FOD BOSA
 • KMO's: audit van de ondernemingsloketten
 • Economie en Consumenten: drie subsidies (twee voor de vzw Onafhankelijke Organisatie ter bescherming van de consument en één voor het Bureau voor normalisatie)
 • Wetenschapsbeleid: toelage aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief en aan de Commission for Educational Exchange (USA, BEL, LUX)