31 jan 2023 11:10

Toespraak voor de Overheden van het Land

Eerste Minister Alexander De Croo en Z.M. Koning Filip hielden vandaag de traditionele toespraak tot de overheden van het land. Lees hier de integrale toespraak van de Eerste Minister.

Sire,
Majesteit,
Koninklijke Hoogheid,
Dames en heren,

2022 was niet het makkelijkste jaar.

Op het moment dat onze samenleving en onze economie volop herstelden van de coronapandemie, werd nu ook onze generatie geconfronteerd met een oorlog op Europese bodem. Met alle gevolgen van dien.

Maar we leerden het voorbije jaar ook een belangrijke les.

Het is niet enkel de grootte van de moeilijkheden die ons geluk of onze welvaart bepaalt. Het is ook onze kracht en ons talent om deze moeilijkheden te overwinnen. En precies dié kracht heeft ons land in overvloed.

Tijdens de crisissen van de laatste drie jaar leerde de wereld België kennen als een stabiele partner, betrouwbaar én wereldtop in belangrijke domeinen.

Van de export van miljarden vaccins tot de transit van gas naar onze buurlanden. Ons land was op het appèl. Net zoals ons land, ondanks de moeilijke economische context, op het appèl was met 100.000 nieuwe jobs. Nog nooit waren zoveel mensen aan het werk.

Die successen zijn in de eerste plaats te danken aan de veerkracht en de werkkracht van iedereen die zich elke dag opnieuw inzet. Onze leerkrachten en iedereen in ons onderwijs die onze kinderen helpen groeien tot sterke en zelfbewuste burgers. Onze brandweerlui en politieagenten die onze straten veilig houden en meer respect verdienen. De mensen in de zorg die ons nabij zijn op momenten dat we het meest kwetsbaar zijn.

Onze kracht ligt bij hen.

Bij alle mensen die ons land laten draaien. Bij burgers en bedrijven die in turbulente tijden niet versagen om te blijven bouwen. 

Het is de absoluut eerste kerntaak van alle overheden om deze mensen te steunen en hen de instrumenten en vrijheid te geven. Want het zijn zij́ die onze sociale zekerheid, de voorbije jaren meer dan ooit een belangrijk vangnet, sterk maken en financieren.

Sire,
Majesteit,
Koninklijke Hoogheid,
Dames en heren,

2023 wordt het jaar waarin we verder bouwen aan onze welvaart en onze veiligheid.

En wie vandaag “bouwen aan welvaart” zegt, die spreekt uiteraard ook over een robuuste energie-infrastructuur. Daarom verlengt de regering de levensduur van onze twee jongste kerncentrales. Twee gigawatt aan erg efficiënte capaciteit.Intussen gaan onze windmolenparken op zee richting een capaciteit van zes gigawatt.

En dat doen we niet alleen. We slaan de handen in mekaar met Nederland, Duitsland en Denemarken, met wie we de ambitie delen voor een gezamenlijk energienet op de Noordzee. Goed voor 65 gigwatt in 2030 en 150 gigawatt in 2050 – tien keer meer dan nu.

Dié ambities wil ik dit jaar nog verder opschroeven. Met méér samenwerking tussen de Noordzeelanden. Om de hele Noordzeekust, van Noorwegen tot bij onze zuiderburen, uit te bouwen tot de allergrootste groene energiecentrale ter wereld met een centrale rol voor onze Belgische industrie. Intussen bouwen onze havens verder aan hun ambitieuze waterstofplannen.

Het doel van al deze inspanningen is helder: betaalbare en zekere energie voor onze gezinnen, duurzaam en hier bij ons geproduceerd, die ook onze industrie verder laat groeien en groene jobs een boost geeft.

Bouwen aan onze welvaart, betekent ook moeilijke keuzes makenIn moeilijke tijden moéten overheden bijspringen. Maar wanneer de storm gaat liggen, moeten we de zeilen bijstellen en de overheidsfinanciën opnieuw gezond maken.

Dit belangrijke werk kunnen we niet los zien van de opdracht om meer mensen te laten werken, overal in ons land. In alle regio’s en in alle steden. We moeten daarbij bijzondere aandacht geven aan doelgroepen die moeilijk te activeren zijn. We kunnen het ons als samenleving niet veroorloven om ook maar één talent onbenut te laten. We mogen niemand achterlaten, ook niet op onze arbeidsmarkt. Deze strijd om alle talenten te mobiliseren vereist de inzet van allen.

Die geest van samenwerking is bittere noodzaak in onze veranderende wereld. Wie vandaag alleen staat is zwak, wie samenwerkt staat sterk.

Zo is ook de strijd tegen de internationale drugscriminelen niet te winnen zonder samenwerking.

In eigen land, tussen de lokale en federale politie. Tussen de publieke en private sector, op alle niveau’s: lokaal, regionaal en federaal. Maar ook samenwerking over de landsgrenzen heen, tussen havenbedrijven en rederijen, met buurlanden die voor dezelfde uitdagingen staan en met bronlanden van waaruit de drugs worden verscheept.

Sire,
Majesteit,
Koninklijke Hoogheid,
Dames en heren,

Samenwerking is bij uitstek een waarde van deze tijd.

Sommige landen kiezen ervoor om muren op te werpen. Ze isoleren en polariseren. Terwijl andere landen beseffen dat in de wereld van vandaag samenwerkers het meest succesvol zijn. Ze beseffen dat zij die in staat zijn om verschillen te overbruggen veel verder raken.

Ook ons land kiest resoluut voor deze aanpak van openheid en samenwerking. Omdat we beseffen dat net daarin onze kracht ligt.

Geen enkel land alleen, laat staan één groep of één persoon, heeft vandaag hét antwoord op alle uitdagingen. De klimaatopwarming, de energiecrisis, vrede in Europa, maar ook de crisis in ons onderwijs en de zorg voor onze ouderen. Het zijn allemaal vraagstukken die om samenwerking vragen.

Precies in dié wereld heeft ons land alles in zich om succesvol te zijn.

We zijn uniek gepositioneerd. Op het kruispunt van de twee belangrijkste Europese cultuursferen, in het kloppend hart van de Europese industrie en – niet in het minst – als politieke hoofdstad van Europa.

Als we onze openheid op de wereld omarmen, en samenwerken, zowel in eigen land als met andere democratieën, dan kan ons land veel, zoniet alles aan.

Op één voorwaarde: dat we onszelf niet verliezen in tribalisme en nieuwe blokkades. Na drie jaar van fundamentele onzekerheid, van een wereldwijde pandemie en oorlog in Europa, verwachten burgers en bedrijven van alle overheden in dit land meer dan ooit stabiliteit en samenwerking, geen chaos en conflict.

Sire,
Majesteit,
Koninklijke Hoogheid,
Dames en heren,

In naam van de regering wens ik u een vruchtbaar jaar, een jaar van openheid en samenwerking.