02 aug 2016 17:32

Toestand van de federale staatsschuld per eind juli 2016

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand juli 2016 verminderde de schuld van de federale Staat met 3,475 miljard euro, tot 403,840 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 2,612 miljard euro, en evolueerde zo tot 389,184 miljard euro per eind juli 2016.

Het netto financieringsoverschot van de maand juli 2016 bedroeg 2,616 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 275,630 miljoen euro per eind juli.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3.434.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 862,860 miljoen euro.


Eind juli 2016 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 91,6% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,4% op het einde van juli 2015. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,7% eind juli vorig jaar.