07 dec 2020 16:36

Toestand van de federale staatsschuld per eind november 2020

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie: 

In de loop van de maand november 2020 is de schuld van de federale Staat met 3,867 miljard euro gestegen, tot 421,843 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) vermeerderde de schuld met 13,796 miljard euro, en evolueerde zo tot 413,668 miljard euro per eind november 2020.

Het netto te financieren saldo van de maand november 2020 bedroeg 13,796 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 193,591 miljoen euro per eind november.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

  • Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 1,494 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.
  • De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) zijn met 9,930 miljard euro afgenomen.

Eind november 2020 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,07% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 88,98% op het einde van november 2019. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind november vorig jaar.