15 okt 2015 14:44

Toestand van de schuld van de federale Staat op het einde van september 2015

In de loop van de maand september 2015 nam de schuld van de federale Staat met 102,4 miljoen euro af, tot 393,034 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld daarentegen gestegen met 4,614 miljard euro, en evolueerde zo tot 384,235 miljard euro per eind september 2015.
Het netto te financieren saldo van de maand september 2015 bedroeg 4,689 miljard euro.
De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de interestlasten. Deze schulden bedroegen 288,3 miljoen euro per eind september.
De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Op 4 september 2015 werd een Staatsbon op 10 jaar en met rentevoet van 0,90% uitgegeven ten bedrage van 7,1 miljoen euro.

• De Staatsbons 990 (4,15% 2007-2015) en 1227 (2,05% 2010-2015) kwamen op 4 september 2015 op eindvervaldag, en werden terugbetaald voor een bedrag van 25,5 miljoen euro.

• De Schatkist heeft een nieuwe lineai¬re obligatielening (OLO) uitgegeven op 16 september, met eindvervaldag 22 juni 2038 en een rentevoet van 1,90%: het betreft OLO 76 (ISIN-code BE0000336454). De lening werd onder pari (99,382 %) uitgegeven. Er werd voor de uitgifte beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 4 miljard euro te plaatsen.

• OLO 46 (3,75% 2005 – 2015) werd op eindvervaldag van 28 september 2015 terugbetaald voor een bedrag van 11,294 miljard euro.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 4,717 miljard euro.


Eind september 2015 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,4 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,6% op het einde van september 2014. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, net zoals eind september vorig jaar.