09 mei 2003 17:00

Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot het Verdrag van Rome

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van het Verdrag van Brussel (*) betreffende de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, en tot de twee Protocollen betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van het Verdrag van Brussel (*) betreffende de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, en tot de twee Protocollen betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Bij hun toetreding tot de Europese Unie hebben Oostenrijk, Finland en Zweden er zich toe verbonden toe te treden tot dit Verdrag van Rome, dat tussen de leden van de Europese Unie voorziet in gemeenschappelijke verwijzingsregels op het gebied van overeenkomsten. Het Verdrag van Brussel verwezenlijkt de toetreding van deze drie landen tot het Verdrag van Rome en tot de twee Protocollen bij dit Verdrag rond de bevoegdheid van het Hof van Justitie inzake de uitlegging ervan. (*) van 29 november 1996.