06 dec 2013 18:55

Transfert van kredieten binnen het programma inzet van Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de transfer van kredieten binnen het programma 'Inzet'  van het Ministerie van Landsverdediging binnen de Algemene Uitgavenbegroting voor 2013.

Het gaat om een verschuiving van kredieten binnen de begroting van Defensie om te voldoen aan internationale verplichtingen.