19 nov 2021 09:03

Transgender personen vaak mikpunt van straatintimidatie

Brussel, 19 november 2021 – Bijna de helft van de transgender personen werd het afgelopen jaar uitgescholden op straat.  De gebruikte scheldwoorden zijn doorgaans seksistisch en vaak erg vulgair.  Ook geeft 53% van de bevraagde transgender personen aan recent het slachtoffer te zijn geweest van (verbaal of fysiek) geweld op een openbare plaats. De meerderheid van deze slachtoffers stapt nadien niét naar de politie.

In 2020 organiseerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de eerste nationale seksisme-enquête, #Youtoo. Hieruit blijkt dat 45% van de transgender personen[1] het afgelopen jaar[2] werd uitgescholden op straat of een andere openbare plaats. Bijna 9 op de 10 van deze personen geven aan dat het om meer dan één incident ging. Straatintimidatie blijkt voor hen een frequentere ervaring te zijn dan voor de gemiddelde Belg. Bovendien zijn de gebruikte scheldwoorden nagenoeg altijd seksistisch. In geval van (verbaal of fysiek) geweld op openbare plaatsen zijn de cijfers stuitend (53%), en gaan 3 op de 4 transgender personen achteraf niét naar de politie. Ze zijn bang, geloven niet dat het iets oplevert, of hebben een negatief beeld van de politie. Soms houden allerlei overwegingen in verband met de dader hen tegen.

Mensen benadelen, vernederen of aanvallen omwille van hun genderidentiteit of -expressie is een vorm van seksisme en discriminatie: aan de basis ligt immers een veroordeling van het overschrijden van stereotiepe normen die gekoppeld worden aan het biologische geslacht. Daar kan nog transfobie bovenop komen: los van opvattingen over gender in het algemeen richten sommige mensen hun pijlen specifiek op transgender personen.

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verduidelijkt: “We weten al langer dat transgender personen een erg kwetsbare groep vormen als het over discriminatie gaat. 11% van de klachten die we ontvingen 2020 had hiermee te maken. Dat wordt nog eens bevestigd in dit onderzoek. Het blijft echter erg confronterend dat maar een minderheid van de slachtoffers naar de politie stapt. Het is belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt op het politiebureau. Hiervoor zullen extra inspanningen geleverd moeten worden.”

Het Instituut lanceerde in april 2020 de nationale seksisme-enquête #Youtoo. Meer dan 4500 Belgen namen deel aan dit onderzoek via een aselecte steekproef bij het Rijksregister of een open enquête. Meer informatie over het onderzoek #YouToo? is terug te vinden op de website: https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/discriminatie/seksisme/enquete_youtoo

Perscontact
Sofie Peeters
sofie.peeters@igvm.belgie.be

0485 18 21 31
 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.

[1] Zo’n 0,5% van de Belgen identificeert zich als transgender persoon, of persoon met een transgender verleden.

[2] De enquête werd gelanceerd in april 2020. Het ‘afgelopen jaar’ betreft dus april 2019 tot mei 2020.