19 sep 2014 16:47

Twee gesmokkelde dwergarenden in beslag genomen

Op vrijdag 19 september hebben inspecteurs van de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos twee dwergarenden en een torenvalk in beslag genomen. Dit gebeurde na een tip van Vogelbescherming Vlaanderen.

Op 6 september verscheen op een bekende tweedehandswebsite een zoekertje voor de verkoop van twee buizerds afkomstig uit het Noord-Afrikaanse Atlasgebergte. De vogels in kwestie bleken geen buizerds te zijn, maar dwergarenden. Bij controle ter plaatse werd ook een torenvalk aangetroffen zonder pootring of papieren. Bovendien werden de vogels niet in optimale omstandigheden gehouden. Alle dieren werden dan ook onmiddellijk in beslag genomen en overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, een erkend opvangcentrum.

Dwergarenden komen van nature niet voor in België. Ze zijn zeldzaam en worden beschermd door de CITES-conventie. Ze kunnen enkel legaal gehouden worden in België als het gaat om gekweekte dieren die voorzien zijn van de juiste papieren. Dieren uit het wild kunnen echter nooit verhandeld of ingevoerd worden.

De dieren werden in Marokko gekocht en komen hoogstwaarschijnlijk uit het wild. Zodra er duidelijkheid is over de exacte plaats waar de dieren uit het wild werden gehaald, zal er geprobeerd wordenn om ze opnieuw uit te zetten. De torenvalk werd aangekocht op een markt in België en werd waarschijnlijk ook uit de natuur geroofd. Op dergelijke inbreuken staan boetes tot € 50.000 en een mogelijke gevangenisstraf tot 5 jaar.

Het CITES-Verdrag regelt sinds 1975 de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Deze telt momenteel 180 partijen (lees "staten"), waaronder  Marokko en alle lidstaten van de Europese Unie, waaronder België. CITES beschermt 5.000 diersoorten en 28.000 plantensoorten.

De dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werkt nauw samen met haar partner van het Vlaams Gewest – het Agentschap voor Natuur en Bos – om wildvang en illegale smokkel in beschermde dieren op te sporen.

Contact

Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90