23 okt 2023 10:09

Twee nieuwe warmtekrachtkoppelingen in het Jubelpark voor een efficiëntere en duurzamere energieproductie!

Op donderdag 12 oktober 2023 heeft de staatssecretaris van de Regie der Gebouwen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Sibelga om de bestaande warmtekrachtkoppelingen op de Jubelparksite in Brussel te vervangen, en zo de milieu-impact te verminderen van de energieproductie voor de gebouwen op de site.

Dit project volgt op de uitstekende resultaten die verkregen werden via de eerste overeenkomst, die eind 2024 ten einde loopt. Dankzij de inwerkingstelling in oktober 2014 heeft de warmtekrachtkoppelingsinstallatie tot nu toe een totale besparing op de verwarmingsfactuur mogelijk gemaakt van meer dan 1 miljoen euro en een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot met 730 ton.

Het nieuwe contract voorziet een certificering van de nieuwe installatie vóór 1 januari 2025 en een erfpacht van tien jaar.

Mathieu Michel, staatssecretaris van de Regie der Gebouwen: “We zijn er trots op dat we in het Jubelpark een nieuwe stap zetten in de richting van efficiëntere en duurzamere energie. Door deze overeenkomst met Sibelga te ondertekenen, versterken we ons engagement voor het milieu, verminderen we onze koolstofvoetafdruk en zorgen we voor een verantwoord beheer van openbare gebouwen. Het is onze plicht om het goede voorbeeld te geven. Ik ben trots op het werk dat de Regie der Gebouwen over de hele lijn doet om onze openbare gebouwen milieuvriendelijker te maken, met respect voor het Belgische erfgoed. Samen schrijven we een positieve pagina voor de energietoekomst van onze gezamenlijke cultuur.” 

Een win-win partnerschap

Het doel van de Regie der Gebouwen is om op efficiëntere en duurzamere wijze de nodige energie te produceren voor de werking van de overheidsgebouwen die ze beheert. 

Sibelga krijgt als eigenaar van de warmtekrachtkoppelingseenheid de groenestroomcertificaten, en dit als tegenprestatie voor de tenlasteneming van de vervanging van de bestaande warmtekrachtkoppelingen door een nieuw filtratiesysteem, alsook voor de werkingskosten (aankoop van gas, onderhoud, verzekeringen, enz.). De elektriciteit die gelijktijdig wordt opgewekt, zal ze recupereren en in het distributienet injecteren om de verliezen te compenseren die inherent zijn aan elk elektriciteitsnet.