14 mrt 2003 16:00

In-, uit- en doorvoer van wapens

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Het ontwerp heeft betrekking op: - de bepaling van het materieel. Dit wordt uitgebreid tot het materieel voor ordehandhaving; - versnelde en vereenvoudigde procedures. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1993.