13 mrt 2015 08:41

Uitbetaling deel Oegandese ontwikkelingshulp voorlopig opgeschort

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft aan de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel de instructie gegeven om voorlopig de uitbetaling van 11 miljoen euro aan Oeganda op te schorten. De beslissing komt er na berichten dat de Oegandese regering 245 Oegandese artsen uitvlagt naar Trinidad en Tobago, terwijl de Belgische ontwikkelingssamenwerking de zwaar noodlijdende gezondheidssector in Oeganda financieel ondersteunt.

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft aan de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel de instructie gegeven om voorlopig de uitbetaling van 11 miljoen euro aan Oeganda op te schorten. De beslissing komt er na berichten dat de Oegandese regering 245 Oegandese artsen uitvlagt naar Trinidad en Tobago, terwijl de Belgische ontwikkelingssamenwerking de zwaar noodlijdende gezondheidssector in Oeganda financieel ondersteunt.

Het totale budget van de samenwerkingsprogramma’s met Oeganda (2009-2016) bedraagt 128 miljoen euro, waarvan 16 miljoen is voorbehouden voor budgettaire steun aan de zwaar noodlijdende gezondheidssector in Oeganda.

De beslissing tot opschorting komt er na berichten dat de Oegandese overheid een 300-tal Oegandese gezondheidsexperts wil uitvlaggen naar de Republiek Trinidad en Tobago in ruil voor hulp van het Caraïbische land bij olie-exploitatie. Het wegsturen van de Oegandese gezondheidswerkers zou een ernstige verzwakking betekenen van het Oegandese gezondheidssysteem. Ondanks de belangrijke inspanningen van internationale donoren zoals België blijft Oeganda kampen met een chronisch tekort aan medisch personeel. In Oeganda is er één arts per 15.000 mensen terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) één arts per 1.500 mensen adviseert. 

De minister wint nu adviezen in van zijn administratie en van de Belgische ambassade in Kampala alvorens een definitieve beslissing te nemen over de niet-uitbetaling of heroriëntering van de bedragen.

Naast de gezondheidssector is de Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking ook actief in de onderwijssector in Oeganda.