20 dec 2002 16:00

Uitbouw van de Europese wijk Schuman-Leopold

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de wijk Leopold-Schuman.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de wijk Leopold-Schuman.

De Ministerraad geeft machtigt de Eerste Minister, Guy Verhofstadt, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer Isabelle Durant en Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties Rik Daems om dit samenwerkingsakkoord te ondertekenen. Ter uitvoering van dit samenwerkingsakkoord wordt een werkgroep opgericht die zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de Federale Regering, van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Stad Brussel en van de andere betrokken lokale overheden, namelijk de gemeenten Elsene en Etterbeek. Het voorzitterschap van deze werkgroep zal worden verzekerd door een vertegenwoordiger van de Eerste Minister, het vice-voorzitterschap door een vertegenwoordiger van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Hoofd van de Cel Beleidsvoorbereiding van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zal de werkgroep voorzitten.