29 nov 2019 15:35

Uitbreiding en onderverdeling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie (MRI)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maximum aantal toestellen vastlegt voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden.

Het ontwerp verhoogt het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie (MRI of NMR) dat uitgebaat mag worden met 18 toestellen. Dat brengt het maximum aantal toestellen voor ons land op 139. Het ontwerp voorziet bovendien een verdere onderverdeling van die 18 bijkomende toestellen onder de erkennende overheden. Door de ondertekening van het addendum op het protocolakkoord van 24 februari 2014 inzake de medische beeldvorming engageerde de federale overheid zich om het maximum aantal NMR-toestellen dat uitgebaat mag worden uit te breiden.  Ook werd een akkoord gesloten tussen de federale overheid en de deelstaten over de verdere onderverdeling van deze uitbreiding.

De ministerraad keurt eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goed tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden. Opdat de uitbreiding tot de optimale toegankelijkheid voor de patiënt zou leiden, is een opheffing van het maximum aantal betrokken diensten immers een noodzakelijke voorwaarde.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden