14 jul 2023 17:39

Uitbreiding van het gebruik van digitale wapenregisters

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het gebruik van digitale wapenregisters veralgemeent.

De wapenwet verplicht handelaars, verzamelaars en transporteurs van wapens een register bij te houden. Schietstanden kunnen deze registers bijhouden in digitale vorm in plaats van op papier, op voorwaarde dat ze voldoen aan bepaalde voorwaarden om fraude of manipulatie te voorkomen.

Het ontwerp van koninklijk besluit maakt het gebruik van elektronische registers ook voor wapenhandelaars en andere erkende personen, zoals wapenverzamelaars, mogelijk. Het bijhouden van digitale registers zal de controles aanzienlijk vereenvoudigen en een administratieve vereenvoudiging betekenen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.