04 apr 2003 17:00

Uitbreiding van het Justitiepaleis van Luik

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met de financiering van de uitbreiding van het Justitiepaleis van Luik en van het gerechtshof te Bergen, gedeeltelijk met fondsen die ter beschikking worden gesteld door de Europese Investeringsbank (EIB).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met de financiering van de uitbreiding van het Justitiepaleis van Luik en van het gerechtshof te Bergen, gedeeltelijk met fondsen die ter beschikking worden gesteld door de Europese Investeringsbank (EIB).

Voor de respectievelijke saldi zal een kredietovereenkomst worden afgesloten, in toepassing van vroegere beslissingen van de Ministerraad (*). (*) van 9 maart 2001 voor Luik en van 7 juni 2002 voor Bergen.