03 dec 2020 10:05

UITNODIGING PERS 8-9/12 : Europese Top voor Bedrijven en Natuur

Op 8 en 9 december biedt de European Business & Nature Summit (EBNS) 2 dagen lang stimulerende discussies en uitwisselingen over Groen economisch herstel – hervormen van bedrijfsleven voor de natuur en de mens’. Deze top wordt georganiseerd door de FOD Volksgezondheid samen met Belgische en Europese partners en zet in de kijker hoe bedrijven natuurkapitaal en biodiversiteit in hun bedrijfsvoering kunnen opnemen en zo bijdragen aan het herstel van ecosystemen. EBNS is ook een uitnodiging voor bedrijven die nog niet aan de slag gingen met biodiversiteit om een groene dimensie aan hun bedrijfsvoering te geven. Bij de deelnemers zijn vertegenwoordigers van grote bedrijven en financiële instellingen en de Europese commissarissen voor milieu en financiële diensten.

Groen economisch herstel: de cruciale rol van bedrijven

Overheden leveren grote inspanningen om de Covid-19-crisis aan te pakken en de economische gevolgen ervan te boven te komen. Dit is het moment voor bedrijven om hun relatie met mens en natuur te herzien. Om hun veerkracht opnieuw op te bouwen en op lange termijn te floreren, moeten bedrijven werk maken van groen herstel. Zoals het herstelplan van de EU en de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 benadrukken, is het beschermen en herstellen van de biodiversiteit en de natuurlijke ecosystemen de enige manier om de veerkracht van de samenleving te vergroten en toekomstige virusuitbraken te voorkomen. Biodiversiteit en natuurlijk kapitaal moeten deel gaan uitmaken van de besluitvorming van bedrijven op alle niveaus. Bedrijven spelen een cruciale rol in dit herstel!

Voortbouwend op het succes van de conferentie in Madrid in 2019, is EBNS dit jaar een online event, georganiseerd door het EU B@B Platform van de Europese Commissie in samenwerking met de Belgische federale en Vlaamse overheden, The Shift, en de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

Doelpubliek en bekende sprekers

Dit online event richt zich op bedrijven van alle groottes - van KMO's tot grote ondernemingen en financiële instellingen met een langetermijnvisie, inclusief bedrijven die minder vertrouwd zijn met het thema biodiversiteit. Het brengt bedrijven, vertegenwoordigers van de EU en van de lidstaten, lokale en regionale overheden, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en academici samen voor twee dagen van stimulerende discussies, kennisuitwisseling en netwerken. 

De commissarissen Sinkevicius (milieu) en McGuinness (financiële diensten) zullen er spreken, evenals CEO's en vertegenwoordigers van grote bedrijven (Danone, H&M, Alpro, ...) en financiële instellingen. Bekijk dus zeker het programma.

 

Waarom deelnemen?

Deze top biedt getuigenissen van bedrijven (inclusief KMO’s) en van financiële instellingen, voorbeelden van goede praktijken en bedrijfsinitiatieven gericht op het integreren van natuurlijk kapitaal en biodiversiteit in de beslissingen. De Europese commissarissen zullen de meest recente initiatieven van de Europese Unie voorstellen om bedrijven te ondersteunen bij de ontwikkeling van bedrijfsmodellen die de weerbaarheid van ecosystemen stutten en die biodiversiteitsverlies voorkomen.

 

Praktische informatie voor journalisten

De inschrijvingen zijn nu open. Om in te schrijven, registreert u uw organisatie in de categorie ‘Other’ en geeft u aan voor welke media u werkt. Het event is in het Engels.

 

Voor vragen kan u terecht bij Yann Verstraeten van het EU B@B Platform : Yann.Verstraeten@icf.com, GSM : +32 476 98 20 51