22 okt 2014 16:36

Uitnodiging persconferentie

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVV) spreken zich uit omtrent de voedselveiligheid van insecten bestemd voor humane consumptie.

De belangrijkste bevindingen van het advies worden voorgesteld in een persconferentie op maandag 27 oktober 2014 om 10u00 in de lokalen van de Hoge Gezondheidsraad, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel, 1e verdieping, zaal Peyo.

U bent van harte welkom. Graag RSVP aan Wendy Lee, communicatieverantwoordelijke, GSM: 0477/98.01.02, e-mail: wendy.lee@gezondheid.belgie.be .