26 sep 2019 12:14

UITNODIGING PERSCONFERENTIE : Eten en levensjaren winnen, het kan!

UITNODIGING PERSCONFERENTIE - dinsdag 01 oktober 2019 (10.00 uur)

Eten en levensjaren winnen, het kan!

VOEDINGSAANBEVELINGEN VOOR DE BELGISCHE VOLWASSEN BEVOLKING MET EEN FOCUS OP VOEDINGSMIDDELEN - 2019
 

  De Hoge Gezondheidsraad (HGR) en de bevoegde autoriteiten van het land hebben overeenstemming bereikt over de prioriteiten met betrekking tot de voedingskeuzes die effectief moeten bijdragen aan een verbetering van onze gezondheid. De doelstellingen die in dit nieuwe 'FBDG'-advies worden geformuleerd, gelden voor de volwassen bevolking en zijn naar behoren onderbouwd door de recentste wetenschappelijke gegevens. Ze zijn heel praktisch en houden rekening met de bijzondere kenmerken van onze bevolking en haar culinaire gevoeligheden.  
Food Based Dietary Guidelines (FBDG), een strenge methodologie om doeltreffende en gemakkelijk uitvoerbare aanbevelingen te formuleren
Dit wetenschappelijk rapport van 88 pagina's werd door een dertigtal Belgische deskundigen opgesteld volgens een methodologie die op Europees niveau werd ontwikkeld maar volledig werd aangepast aan ons land. Na de belangrijkste oorzaken van ziekten en overlijdens in België te hebben geanalyseerd, bepaalden zij de voedingsgerelateerde risicofactoren. Zij bogen zich over ziekten of toestanden zoals cardiovasculaire aandoeningen, kanker, type 2 diabetes, bronchiale aandoeningen, musculoskeletale aandoeningen, levercirrose, neurocognitieve stoornissen, depressie en angststoornissen en ten slotte voedingstekorten van ijzer, jodium en eiwitten. Door na te gaan welke voedingswaren en -stoffen in belangrijke mate bijdragen tot die gezondheidsproblemen en een verband te leggen met de recentelijk goed gedocumenteerde consumptie- en voedingspatronen in België, konden zij eenvoudige en makkelijk toe te passen voedingsadviezen formuleren en ze in volgorde van belangrijkheid rangschikken. Dit rapport is het resultaat van nauwgezet onafhankelijk werk van lange adem, uitsluitend gebaseerd op objectieve wetenschappelijke gegevens en vrij van commerciële of economische invloeden. Door de actieve betrokkenheid van vertegenwoordigers van de federale overheid en de gefedereerde entiteiten bij de opstelling van het rapport en hun enthousiaste steun voor de uitgewerkte voorstellen kan dit document perfect worden aangepast aan de verschillen en de bijzondere kenmerken van de Belgische bevolking.
  De blikvangers uit het advies zullen aan de betrokken media worden voorgesteld tijdens de persconferentie die zal plaatsvinden op dinsdag 1 oktober 2019 (10.00 uur) aan het Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel (eerste verdieping, zaal Ensor -01C264-01C271-).  Ons team zal vanaf 9u30 beschikbaar zijn om u optimaal te verwelkomen.   U bent van harte uitgenodigd om deze voorstelling bij te wonen.
Mogen wij u vragen om uw aanwezigheid te bevestigen bij Fabrice Péters,
email : fabrice.peters@health.fgov.be