29 feb 2016 11:17

Uitnodiging persconferentie Fukushima

Op 11 maart 2011 is het 5 jaar geleden dat de ramp in Fukushima plaatsvond. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft hier lessen uit getrokken in zijn advies “Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het post-Fukushima tijdperk: Rampenplanning”.
De belangrijkste bevindingen van het advies worden voorgesteld in een persconferentie op dinsdag 1 maart 2016 om 10u00 in de lokalen van de Hoge Gezondheidsraad, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel, zaal 01C371 Permeke B.
U bent van harte welkom. Graag RSVP aan Wendy Lee, e-mail: wendy.lee@gezondheid.belgie.be of GSM: 0477/98.01.02.