25 apr 2023 09:00

Uitnodiging persconferentie: sigarettenfilters

Op vraag van de minister van Leefmilieu maakte de Hoge Gezondheidsraad de balans op over het effect van sigarettenfilters  op mens en milieu. Uit de analyse blijkt dat filters in sigaretten de kwalijke gezondheidsgevolgen van roken in feite niet verminderen. Vanuit volksgezondheidsperspectief bieden ze geen enkel voordeel, terwijl ze wel vervuilend zijn voor het milieu. De Hoge Gezondheidsraad beveelt dan ook aan om een algemeen verbod op sigarettenfilters in te voeren, zowel op nationaal niveau als op internationaal, en dus Europees, niveau.

Ter ondersteuning van dit nieuwe advies organiseert de Hoge Gezondheidsraad op woensdag 26 april 2023 om 10u een persconferentie, waarin de wetenschappelijke experts de aanbevelingen zullen toelichten. Daarna zal de mogelijkheid bestaan om bijkomende vragen te stellen en/of interviews af te nemen.

Sigarettenpeuken in het gras

Wanneer? Woensdag 26 april 2023 om 10u.
Waar? Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel, 5e verdiep, zaal 5C.111 (Green Room).

Bent u er graag bij? Gelieve uw komst te bevestigen aan Sofie Verdoodt per telefoon (+32478731183) of per e-mail (sofie.verdoodt@health.fgov.be).