01 apr 2022 18:07

Uitvoering van de Europese verordening inzake huwelijkszaken, ouderlijke verantwoordelijkheid en internationale kinderontvoering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed over de Europese verordening (EU) 2019/1111 inzake beslissingen in huwelijkszaken, ouderlijke verantwoordelijkheid en internationale kinderontvoering.

Het voorontwerp van wet beoogt de uitvoering in het Belgische nationale recht te waarborgen van de bepalingen in de verordening door wijzigingen van:

- het Gerechtelijk Wetboek

 • inzake de erkenning en uitvoering van beslissingen
 • inzake internationale kinderontvoering door:
  • het verzekeren van de snelle afhandeling van de procedures
  • de doeltreffendheid van de beslissingen
  • het aanmoedigen van het gebruik van alternatieve vormen van geschillenbeslechting
  • meer aandacht voor het belang van het kind
  • de herziening van de verwijzingsregeling
  • de aanpassing van diverse bepalingen betreffende internationale kinderontvoering

- het Wetboek van internationaal privaatrecht

- het oud Burgerlijk Wetboek

De verordening treedt in werking op 1 augustus 2022.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende tenuitvoerlegging van verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)