04 okt 2013 16:30

Uitzonderlijke weersomstandigheden erkend als algemene ramp

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp erkennen.

De windhoos en lokale rukwinden die op 5 februari 2013 Oost- en West-Vlaanderen troffen, worden als algemene ramp erkend. Het rampgebied omvat de gemeenten Oosterzele (Oost-Vlaanderen), Ardooie en Meulebeke (West-Vlaanderen).

De gemeenten Ardooie en Wervik (West-Vlaanderen) worden toegevoegd aan het gebied dat van 4 tot 8 juli 2013 door hevige regenval werd getroffen en dat bij het KB van 24 januari 2013 als algemene ramp werd erkend.

De slachtoffers van een algemene ramp hebben drie maanden de tijd na de publicatie in het Belgische Staatsblad om een aanvraag bij de gouverneur in te dienen. Bepaalde natuurrampen worden gedekt door de brandverzekering. Sinds maart 2007 komt elke polis 'brand-eenvoudig risico' tussen bij natuurrampen zoals overstromingen, overlopen en opstuwen van openbare riolen, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen.

Praktische informatie vindt u op de website www.rampen.be.