26 apr 2024 17:37

Vacante plaatsen van magistraat in opleiding voor het gerechtelijke jaar 2024-2025

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het aantal vacante plaatsen van magistraat in opleiding voor het gerechtelijke jaar 2024-2025.

Voor het gerechtelijke jaar 2024-2025 zullen er 86 plaatsen van magistraat in opleiding zijn: 43 Franstalige en 43 Nederlandstalige plaatsen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.