14 jan 2005 16:00

Vakbondspremie

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit wijzigt (*), houdende uitvoering van de wet (**) betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en van het koninklijk besluit (***) betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit wijzigt (*), houdende uitvoering van de wet (**) betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en van het koninklijk besluit (***) betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Volgens de geldende regeling reikt men aan de personeelsleden om de twee jaar formulieren uit, om een vakbondspremie aan te vragen. Het bedrag werd over twee jaar verspreid en aan de vakbondorganisaties door middel van voorschotten in de loop van het jaar uitbetaald. Het ontwerp wijzigt deze regeling, zodat de betaling voortaan integraal in de maand januari plaatsvindt, die volgt op het uitreikingsjaar. Zo kunnen de vakbondsorganisaties de premie vroeger aan hun leden uitbetalen. (*) van 26 september 1980. (**) van 1 september 1980. (***) van 30 september 1980.