19 dec 2016 11:06

Vanaf 1 januari tankt u 95 E10 aan de pomp in plaats van benzine 95

Check nu of uw voertuig geschikt is voor 95 E10  
Brussel, 19 december 2016 – Over twee weken kunnen bestuurders 95 E10-benzine vinden in tankstations. 95 E10 vervangt benzine 95 in België. Met deze meer milieuvriendelijke brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoerssector worden teruggedrongen. “9 op 10 benzinevoertuigen in ons land zijn compatibel met 95 E10. Voor alle zekerheid raden we alle bestuurders van benzinewagens of -motoren aan om voor 1 januari te checken of hun voertuig geschikt is voor de nieuwe benzine. Als het niet geschikt is, dan kunnen deze bestuurders benzine 98 tanken”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Hoe kan ik 95 E10 aan de pomp herkennen?

Op pompen die benzine 95 E10 verdelen, worden groene stickers met “Benzine 95 E10” aangebracht, alsook het nummer van de geldende norm “NBN EN 228”.

Kan mijn voertuig met 95 E10 rijden?

Al jaren bereiden constructeurs hun voertuigen voor op de integratie van bio-ethanol, zodat vandaag 9 benzinevoertuigen op 10 compatibel zijn met 95 E10. Van de 1,8 miljoen benzinewagens vanaf 2000 is 98 % geschikt voor benzine 95 E10, zo’n 40.000 wagens zijn mogelijk niet geschikt. Van de 400.000 benzinewagens van vóór 2000 is 63 % mogelijk niet geschikt, zo’n 250.000 benzinewagens.

Om er zeker van te zijn dat een voertuig compatibel is met 95 E10, heeft de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie (FEBIAC) een toepassing ontwikkeld in samenwerking met de Federatie van de Autohandel en –reparatie en van de aanverwante Sectoren (TRAXIO). Deze applicatie omvat de lijst van voertuigen (auto’s en motorfietsen) die al dan niet 95 E10 compatibel zijn. Iedereen kan ze raadplegen op http://e10.febiac.be/nl

Voertuigen die niet 95 E10-compatibel zijn, moeten benzine 98 tanken. Geen nood als u per vergissing 95 E10 in een niet-compatibel voertuig tankt: het volstaat de volgende tankbeurten benzine 98 te gebruiken. Herhaald tanken met 95 E10 of sporadisch autorijden kan daarentegen op middellange en lange termijn schade aanrichten. Voor oudere wagens (oldtimers)  of sportauto’s is het echter aangeraden uw garagehouder te raadplegen wanneer u per vergissing 95 E10 tankt, omdat bepaalde motoronderdelen niet voor dit soort brandstof ontwikkeld werden.

Wat is 95 E10?

In de benaming E10 staat de E voor ethanol en 10 voor 10 %. 95 E10 is een benzinebrandstof die maximaal 10 % bio-ethanol bevat. Sinds 2009 bevat de in België gecommercialiseerde brandstof al maximaal 5 % bio-ethanol. 95 E10 bevat dus tweemaal zoveel bio-ethanol.

Zowel voor gebruikers ‑ automobilisten, motorrijders of gebruikers van andere benzinevoertuigen ‑ als voor vaklui uit de automobiel- en brandstofsector is de invoering van 95 E10 een ingrijpende verandering. Informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen over 95 E10 zijn te vinden op de website http://e10.belgie.be”, besluit Chantal De Pauw.

Partnersectoren en -organisaties

Belgian Bioethanol Association

Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie

Belgische Petroleumfederatie

Federatie van de Autohandel en
–reparatie en van de aanverwante Sectoren

Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars