15 mei 2023 08:14

Vanaf 15 mei 2023 wordt de brug aan de Keizerinnedreef in het park van Tervuren gerestaureerd

Vanaf 15 mei 2023 zal de Regie der Gebouwen de voetgangers- en fietsersbrug aan de Keizerinnedreef in het park van Tervuren laten restaureren. De bedoeling is om enerzijds het oorspronkelijke uitzicht ervan te behouden en anderzijds de stabiliteit en veiligheid te verbeteren. 

Historiek

De brug dateert van 1896 en maakt deel uit van de Keizerinnedreef, die evenwijdig loopt met het kanaal dat de twee grote vijvers in het park van Tervuren met elkaar verbindt. 

De brug bevindt zich op de aslijn van het gebouw van het AfricaMuseum, die loodrecht op de Leuvensesteenweg is ingeplant. Deze vormt ook de hoofdas van de symmetrische Franse tuinen die in 1895 door Elie Lainé werden ontworpen.  

De brug is beschermd als monument. Ze heeft een lengte van bijna 20 meter en een breedte van meer dan 10 meter. 

Verbetering van de stabiliteit met behoud van het oorspronkelijke uitzicht

Doorheen de jaren zijn er zichtbare sporen van verwering aan de brug gekomen en de huidige structuur voldoet niet meer aan de noodzakelijke eisen rond veiligheid en stabiliteit. Daarom is de brug sinds enkele jaren niet meer toegankelijk voor vrachtverkeer en voertuigen, en enkel nog voor fietsers, brommers en voetgangers. De brug maakt trouwens deel uit van het fietsknooppunten- en fietssnelwegnetwerk. 

De restauratie van de brug omvat:

  • De vervanging van de draagstructuur (funderingen en palen) om te voldoen aan de nodige eisen rond draagkracht en veiligheid. Hiervoor zal zelfs een deel van de vijver gedurende enkele dagen moeten drooggelegd worden. 
  • De vernieuwing van het wegdek, die momenteel bestaat uit een houten beplanking. De brug bestaat uit 3 delen met in het midden het fietspad en aan de zijkanten telkens een voetpad. Het bestaande wegdek wordt verwijderd en vervangen door duurzame materialen.  Het middenpad wordt voorzien van cementbetonverharding, die zal aansluiten op de bestaande asfaltverharding van de Keizerinnedreef. De voetpaden worden drempelloos aangesloten op de bestaande parkpaden in dolomiet. 
  • De bestaande gietijzeren borstwering wordt ontmanteld en gerestaureerd. Voor de veiligheid wordt er extra valbeveiliging aangebracht in de vorm van een discreet draadnet uit inox. 
  • De restauratie van de brughoofden, die bestaan uit een kern van bakstenen, bekleed met een combinatie van een beige kalksteen en blauwe hardsteen. De stenen worden schoongemaakt en waar nodig worden beschadigingen hersteld en kapotte stenen en voegen vervangen.

De werken zullen ongeveer 10 maanden duren. Voor fietsers en voetgangers wordt in samenspraak met de gemeente Tervuren een omleiding voorzien. 

Ook na de restauratie van de brug zal deze enkel door (brom)fietsers en voetgangers gebruikt mogen worden. Sporadisch verkeer van lichte voertuigen zal in geval van noodzaak (vb. voor onderhoudswerken in het park) wel mogelijk zijn.

Technische fiche

Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Voorbereidende studie: Regie der Gebouwen
Aannemer: Monument Vandekerckhove
Duur van de werken: ongeveer 10 maanden
Kostprijs van de werken: 1,5 miljoen euro, inclusief btw