08 dec 2023 08:18

Vanaf 9 december 2023 geen tabaksproducten meer in automaten

Door de verkoop van tabaksproducten in automaten te verbieden, wil de FOD Volksgezondheid de toegang tot de producten beperken en de gezondheid van de burgers beschermen. De beslissing kadert binnen het federale tabaksplan dat als doel heeft te zorgen voor een rookvrije generatie tegen 2040. Het verbod gaat in op zaterdag 9 december 2023. 

Wat betekent dit concreet?

Het is niet langer toegestaan om tabaksproducten via automaten te verkopen. Hierop geldt één specifieke uitzondering. In de detailhandel (winkels zoals bv. supermarkten) is het nog toegestaan om op een semi-geautomatiseerde manier tabakswaren te verkopen, mits aan twee voorwaarden voldaan wordt: 

  • de leeftijd van de koper moet bij de kassa geverifieerd worden;
  • deze producten mogen niet uitgestald worden

Belangrijk is dat horecazaken niet onder deze uitzondering vallen.  

Klassieke automaten die doorgaans in horecazaken of in stations te vinden zijn, en automaten in winkels die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, dienen uitgezet te worden vanaf 9 december 2023. 

Controle op de maatregelen

De inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid zal controles uitvoeren op het naleven van de nieuwe regels. Indien de inspecteurs vaststellen dat een nog werkend automaat niet voldoet aan de nieuwe wetgeving, zullen ze maatregelen treffen. Bovendien zal er gecontroleerd worden of bij de toegestane automaten de leeftijd van de jongeren die aankopen verrichten, effectief wordt geverifieerd.