18 mrt 2016 12:45

Vanaf deze lente duidelijke informatie over pesticiden in uw winkel !

In alle winkels die gewasbeschermingsmiddelen en eventueel ook biociden verkopen, vindt u vanaf deze lente evenwichtige informatie over deze producten.

Pesticiden zijn producten die levende organismen doden en omvatten bij voorbeeld fungiciden, die schimmels bestrijden, insecticiden, die insecten doden, en herbiciden, die planten doden.


Pesticiden omvatten zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden. Gewasbeschermingsmiddelen  dienen om planten te beschermen tegen schadelijke organismen. In alle andere gevallen (ontsmetting, mos op het dak, wespen, …) spreek men van biociden.

 

In de winkels voor tuinliefhebbers vindt u enkel producten voor niet-professioneel gebruik.
In de pesticidenafdeling vindt u vanaf nu een affiche met alternatieve bestrijdingsmethoden die minder risico’s inhouden dan de klassieke pesticiden.  Voorbeelden van alternatieve bestrijding zijn thermische onkruidbestrijding, bodembedekkers, nuttige organismen, … De informatie op de affiche helpt u om in de winkel de veiligste oplossing te vinden voor uw probleem.


Het is aan u als consument om de winkels met het grootste aanbod aan alternatieven te kiezen!
U kunt bij uw aankopen ook een beroep doen op een gecertificeerde adviseur, die u raad kan geven over een duurzame bestrijding van ongewenste organismen. Deze adviseur is beschikbaar in de winkel of telefonisch op het gratis nummer 0800 62 604 (ook beschikbaar voor internetaankopen).


Deze maatregelen kaderen in het Nationaal actieplan voor de reductie van pesticiden van de federale en gewestelijke overheden. Ze worden actief ondersteund door de verdelers van pesticiden, die ook aanbevelingen voor een doordachte bestrijding van schadelijke organismen aan de consument geven.

 

Meer informatie: www.info-pesticide.be

 

Contact:

Sven Heyndrickx

adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0473/83.64.90