12 mei 2023 15:57

Vastlegging van het maximum aantal aan te werven magistraten in opleiding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het aantal vacante plaatsen van magistraat in opleiding vastlegt voor het gerechtelijk jaar 2023-2024.

Het aantal vacante plaatsen van magistraat in opleiding voor het gerechtelijk jaar 2023-2024 wordt vastgesteld op 40 plaatsen voor de Nederlandse taalrol en 40 plaatsen voor de Franse taalrol.

Het voorstel van 80 magistraten in opleiding komt tegemoet aan de reële behoefte op het terrein en is in overeenstemming met de adviezen van het College van hoven en rechtbanken en van het College van het openbaar ministerie.